Oldal kiválasztása

Abrakadabra debrecen

Tanulj velünk németül

az  módszerrel!

Célunk

„ Célunk, hogy Gyermekének felkeltsük érdeklődését a német nyelv iránt és ez Őt arra késztesse, hogy a számára új, még idegen nyelven kommunikáljon. Sikerélménnyel, lelkesedéssel, tudással ajándékozzuk meg, hogy az új tudás által önállóbb, magabiztosabb legyen, és új lehetőségek nyíljanak meg előtte az ezt következő évek során!” Mück Hedvig, a nyelviskola vezetője, német nyelvtanár.

Ingyenes próbaóra

Jöjjön el gyermekével, 

ismerjen meg minket!

Jelentkezéss ITT!

A képzés rendje

Képzési blokkok

A képzés az iskolai tanévhez igazodik, szeptembertől júniusig tart. Nyáron német napközis tábor vagy intenzív német nyelvi klub keretében oktatunk.  

Csoportlétszám

Tantermünkben kis létszámú (4-5 fő) csoportokban tanulunk.

Csoportindítás

Folyamatosan indítunk kezdő és haladó csoportokat, korosztály szerinti beosztással.

Díjfizetés

A képzés díja havonta:

11.000 Ft/fő (heti 2 alkalom)

Testvérkedvezménnyel:

9000 Ft/fő (heti 2 alkalom)

A kiscsoportos játékos német órák (heti 1 alkalom) digitális német órákkal (heti 1 alkalom) egészülnek ki.

Így heti 2 alkalommal, változatos módszertan segítségével sajátítják el a gyerekek a német nyelvet.

 

Képzés óvodákban, iskolákban

Debreceni óvodákban és általános iskolákban is indulnak csoportjaink. A foglalkozások helyszínéről és az árakról kérjen tájékoztatást.

 

Változatos órák

Korosztály szerinti csoportok

3 éves kortól

Anyanyelvi tudással rendelkező tanárok

Élmények

Kreatív órák

Beszéd

Pozitív élmények

Eredmény

Ingyenes próbaóra

Játékos és könnyed tanulás

A német nyelv közvetítése

Az  -módszer segítségével a gyerekek kötetlenül, játékosan ismerkednek meg egy újabb nyelvvel a tematikusan felépített beszédközpontú foglalkozások alatt. Így már korán pozitív viszonyuk alakul ki a nyelvhez, amelyet nem kötnek össze a tanulási nehézségekkel vagy iskolai követelményekkel.  A színes, változatos, pedagógusok által kifejlesztett oktatási anyag a korosztálynak és az egyéni érdeklődésnek megfelelő témákat tartalmaz. Cselekvésorientált, játékos, mozgásra és kreativitásra késztető nyelvi anyagot kötetlen hangulatban közvetítünk a célnyelven, úgy, hogy a gyerekek észre sem veszik, hogy mindeközben egy új nyelvet tanulnak.

Kis létszámú csoportokban (max.6fő) találkozunk heti egy alkalommal (45perc) hétközben délután és szombati napokon korosztályoknak megfelelően felosztva 3 évestől 12 éves korig.

Legfiatalabb csoportunkban játékos tevékenységekkel keltjük fel a gyerekek kíváncsiságát és lelkesedését, amelyet érdekes nyelvoktatási módszerek váltakozásával végig fenntartunk.  A megértést konkrétan szemléltetjük színes képekkel, ábrákkal, ezek által egy motiváló és természetes idegennyelvi környezetet teremtünk, ahol a gyerekek szabadon mozognak, kommunikálnak.

Kisiskolás csoportunkban továbbra is a hallás utáni tanulás áll előtérben, sok-sok ismétléssel, mozgásra késztető feladatokkal, de már a szóbeli tudás elsajátítása mellett szerepet kap az írott nyelv megismerése is. Szavak, egyszerűbb mondatok tanulásával bővülnek a megismerendő témakörök.

A továbbra is nagyobb hangsúlyt kapó beszédgyakorlatok mellett nyelvtani szerkezetek értelmezése, és intenzívebb szókincsbővítés egészítik ki az órákat. A hosszabb ideig tartó koncentrációs képességük lehetővé teszi az elvontabb témák feldolgozását is.

Rólunk

Az  idegennyelv oktatási módszerrel először 1997-ben Hamburgban tanultak gyerekek angolul.  2002 óta az  levédett márka.  Azóta Európa szerte már több mint 40 helyen létesültek játékos nyelviskolák, melyekben az angol mellett német, spanyol és francia nyelveket is közvetítenek.  Németországon kívül Olaszországban, Szlovéniában, Ausztriában és Svájcban működnek  játékos nyelviskolák.

Magyarországon elsőként Debrecenben nyitott meg az első  játékos nyelviskola (Abrakadabra Debrecen), ahol német nyelvű foglalkozások várják a gyerekeket 3-tól 12éves korig. Tantermünkön kívül óvodákban és iskolákban is szervezünk csoportokat délelőtti vagy délutáni szakkörök keretei között.

Képek az iskoláról-feltöltés alatt

Címünk

 4025 Debrecen
Postakert u. 16.A. fszt.2.

Nyitvatartás

H-P: 14:00-19:00
Szo:    9:00-14:00

A korai idegennyelv tanulásról

A Goethe Intézet által kiadott Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen (Korai idegennyelv-tanulás – „Nürnbergi ajánlások”) tanulmányában részletesen olvashatunk a sikeres korai nyelvtanulás feltételeiről.

A több mint 20 éve sikeresen működő -módszer kiválóan igazodik ehhez a feltételrendszerhez, ahol a gyerek áll a középpontban, és akit személyes fejlettségének megfelelően kell támogatni.

https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/unt/kum/kin/nue/ram/kin.html

Órarend

Hétközben

15:30/16:00-tól indulnak első csoportjaink, a legutolsó csoportkezdés időpontja: 18:00.

Szombati csoportjaink

délelőtt 9:00/10:00/11:00 órától indulnak.

v

Szülői és diák vélemények

Akik már jártak nálunk az alábbiakat mondták:

„Általános iskolás fiam 1. és 2. osztályos korában tanult az Abrakadabra módszerrel, aminek köszönhetően az iskolai német oktatást akadályok nélkül veszi, versenyeken is részt vesz, de ami számomra a legfontosabb, hogy szereti a nyelvtanulást és szóbeli tudása is magas.”

„Legjobban az tetszett, hogy jó volt az órák hangulata, új barátokra találtam és sosem gondoltam arra, hogy mikor lesz már vége.”

„Kiváló szervezés, megfelelő csoportbeosztás, magas tudású tanárok és eredményesség!”

óta folyamatos siker

Magyarországon elsőként Debrecenben

Abrakadabra iskola Európában

országban bevált módszer

Elérhetőségünk

Címünk:

4025 Debrecen

Postakert u.16.A. fszt.2.

Telefon:

+36 20 318 83 87

Nyitvatartás:

H-P: 14:00 – 19:00

Szo: 9:00 – 14:00

Várja Önt gyermekével az

 

 

Játékos és könnyed tanulás

a kora gyermekkori nyelvtanulás szakértőivel!